Despre mine

  • Conferenţiar Universitar Doctor
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Administraţie şi Afaceri

 

Coordonator 

Specializarea:  Marketing
Master:  Marketing Strategic şi Managementul Vânzărilor
 
 
 Discipline Predate:

 
Studii tip Licență:

  - MK 1 - Bazele Informaticii ( Sem II )

  - MK 2 - Baze de Date în Marketing (Sem II)

  - MK 2 - Practica de specialitate (Sem II)

  - MK 3 - Cybermarketing (Sem I)

  - CE2 – Tehnologii WEB (Sem I)

  - CE2 – Afaceri electronice (Sem II)

 

Studii tip Master:

 

  - MSMV1 – Blockchain, tehnici de marketing și promovare online (Sem I)

  - MSMV2 – Inteligența artificială și Ebusiness (Sem I)

  - AAMM1 - Sisteme Informatice pentru Afaceri (Sem II)

  - AAMM2 - E-Business (Sem I)

  - BC1 - IT for Business Consulting (Sem I)