Prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA

www.mihaihotca.ro

Mihai Adrian HOTCA este profesor de drept şi avocat, în Baroul Bucureşti, în această din urmă calitate coordonând societatea de avocați HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAŢII.