Facultatea de Administrație și Afaceri

www.faa.ro

Facultatea de Administraţie şi Afaceri este una dintre structurile noi ale Universităţii din Bucureşti. Începând cu anul 2000, Facultatea de Administraţie şi Afaceri s-a dezvoltat permanent, devenind o structură universitară solidă şi performantă

în
toate domeniile activităţii sale. Au fost înfiinţate, pe rând, cinci direcţii de studii universitare de licenţă – Administraţie publică, Administrarea Afacerilor (cu predare în limba română şi limba engleză), Marketing şi Cibernetică economică, iar în cadrul
primelor patru au fost înfiinţate zece programe de studii universitare de master.