CERDOCT - POSDRU/107/1.5/S/79073

http://cerdoct.univnt.ro/

Proiectul “Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic

"CERDOCT"” ID 79073, partea a programului “Investește in oameni!”, co-finanțat prin intermediul Fondului Social European – Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cu numărul de identificare POSDRU/107/1.5/S/79073.
     Programul de burse naționale și transnaționale se adresează doctoranzilor, în științe din cadrul școlilor doctorale ale partenerilor naționali, care sunt selectați prin concurs pe baza unui examen scris si oral prin care vor fi verificate: a) Media anilor precedenți de studiu; b) Cunoștințe generale și de specialitate referitoare la domeniul de doctorat; c) Competență lingvistică pentru o limba de circulație internațională; d) Certificarea abilităților de cercetător prin: - participarea la sesiuni științifice; - lucrări publicate anterior; - contracte de cercetare.